Cuvântul RectoruluiStudiile universitare constituie o etapă cu totul specială din viaţa fiecăruia dintre noi. Este perioada în care se formează personalităţile, în care se încheagă prietenii dintre care unele vor dura toată viaţa. Este etapa în care se afirmă competenţele profesionale, ştiinţifice şi artistice. Este perioada în care tinerii dobândesc o nouă concepţie şi o nouă viziune asupra lumii şi asupra societăţii în care trăiesc.

La mulţi ani după ce au părăsit facultăţile, absolvenţii rămân într-o relaţie complexă cu universitatea lor. O apreciază sau o critică, dar nu o ignoră niciodată, pentru că universitatea a conturat o mare parte a personalităţii lor.

Indiferent de poziţia profesională pe care o dobândesc, absolvenţii simt nevoia de a reveni în universitatea lor, de a-şi revedea colegii şi foştii profesori.

Prin constituirea acestui site, Universitatea din Bucureşti vrea să răspundă dorinţelor fireşti ale foştilor studenţi de a rămâne în legătură cu universitatea lor. În acelaşi timp, acest spaţiu care vă este destinat, va răspunde şi preocupărilor universităţii de a realiza o mai bună legătură cu piaţa forţei de muncă, de a multiplica colaborările cu instituţiile economice, educaţionale şi politice. Totodată, el va avea un rol remarcabil şi în sprijinirea noilor absolvenţi în eforturile lor de a se integra în mod convenabil pe piaţa muncii.

Intenţia Universităţii și implicit a Asociației este aceea de a păstra o legătură permanentă cu foştii absolvenţi pentru a promova realizările acestora în planul carierei, atât în ţară, cât şi în străinătate, dar şi pentru a perpetua identitatea şi valorile celei mai vechi instituţii bucureştene de învăţământ superior. Aşa că, dacă…

Vrei...
... să păstrezi contactul cu vechii tăi colegi? Să ţii pasul cu generaţia cărei îi aparţii? Să împărtăşeşti idei noi? Să vă regăsiți?

Credem ...
... într-un angajament pe termen lung, reciprocitate şi corectitudine. Dorim să îţi sprijinim cariera oferindu-ţi o gamă largă de servicii şi activităţi. Dorim să te ajutăm să păstrezi legăturile stabilite pe parcursul anilor de studii, să (re)stabileşti vechi legături sau să stabileşti altele noi, să te ajutăm să rămâi în legătură cu Universitatea absolvită.

Impreună...
... vrem să formăm reţeaua Alumni ai Universității din București; un spaţiu pentru contacte personale şi profesionale cu foştii tăi colegi şi cu alţii noi. E profesionist. E distractiv. E pe viaţă.